รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: พลังงานทดแทน: นวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล (H-FAME)

เรื่องราวของเด็กชายขายพวงมาลัย ณ สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่ง เขาดูเหมือนจะไม่มีความรู้ในด้านใดๆ และใช้ชีวิตขายพวงมาลัยไปในทุกๆ วัน แต่ใครจะรู้ว่าเขาจะเป็นผู้พิทักษ์ รักษ์โล กรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้เรื่องพลังงานทดแทน นวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซลหรือ B10 ที่กำลังจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานในวันข้างหน้า

สมาชิก กลุ่ม Smart Heart
1. นางสาวอรอนงค์ งำเมืองตึง
2. นายณภัทร ทาจำปา
3. นางสาวเพชรดา ทวยทา
4. นายกุลชาติ กระมลฉ่ำ
5. นางสาวปณิธาน เลาสูงเนิน

 

Tags: , , , , , , , , , ,