• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์เส้นใย จากพลาสติกรีไซเคิล

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์เส้นใย จากพลาสติกรีไซเคิล

  ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของพลาสติก คือ มีน้ำหนักเบา สะดวกในการถือหิ้ว และการขนส่ง ตลอดจนมีความทนทาน อยู่ได้เป็นเวลานาน แต่คำถามคือ พลาสติกเหล่านั้น ผลิตมาจากอะไร และใช้เสร็จแล้ว จะจัดการอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีพลาสติกอะไรอื่น ที่เป็นทางเลือก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน NPV ไวรัสกำจัดศัตรูพืช

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน NPV ไวรัสกำจัดศัตรูพืช

  ไวรัสกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สกัดจากซากหนอนที่ตายแล้ว สามารถนำมาผลิตไวรัสกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ รวมทั้งยังมีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้สารเคมี มีต้นทุนต่ำและไม่เกิดการดื้อยาอีกด้วย โดยจะพาท่านไปพบกับ โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสกำจัดศัตรูพืช และอาจารย์อุทัย เกตุนุติ ผู้เชี่ยวชาญจาก ไบโอเทค ผู้เริ่มนำไวรัส NPV มาใช้

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ระบบเตือนภัย แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ระบบเตือนภัย แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

  จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศอุดมไปด้วยป่าเขา และพื้นที่ลาดชันจำนวนมากดังนั้นทาง จ.แม่ฮ่องสอน จึงมีความต้องการระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลลหลาก เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าว มีการเตรียมพร้อมและอพยพ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในหลายๆกรณี การวัดปริมาณน้ำฝนที่ชุมชน อาจไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังจะเกิดอุบัติภัยขึ้น

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ก๊าซชีวภาพ พลังงานทางเลือกในครัวเรือน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ก๊าซชีวภาพ พลังงานทางเลือกในครัวเรือน

  ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนพลังงานเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนพลังงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ก๊าซชีวภาพ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้พลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ เพราะเป็นการนำของเสียจากชุมชนหรือครัวเรือนรวมถึงขยะเปียกต่าง ๆ มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อเป็นพลังงานใช้ในครัวเรือนได้

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัย ไร้สารตะกั่ว

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัย ไร้สารตะกั่ว

  ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจานด่วนที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ และผูกพันกับการดำรงชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด ความนิยมในการบริโภคก๋วยเตี๋ยวมีเพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตได้จากการเติบโตของธุรกิจการค้าขายก๋วยเตี๋ยวในปัจจุบัน หม้อก๋วยเตี๋ยว เป็นอุปกรณ์จำเป็นในการปรุงก๋วยเตี๋ยว โดยใช้ต้มน้ำลวกเส้น และน้ำซุป ในระหว่างการใช้งานหม้อก๋วยเตี๋ยวต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง

  continue reading »