เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่นพี 02 ( P02)

เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02 มีคุณสมบัติเด่น คือ พกพาสะดวก สามารถปรับแต่งระยะของการรับฟังเสียงได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน และเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานภายใต้เงื่อนไขการวินิจฉัยของแพทย์ เพื่อให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังดิจิทัลที่มีประส

continue reading »