การสัมมนาหัวข้อ “พลิกวิกฤติโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรเป็นโอกาสด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

การสัมมนาหัวข้อ “พลิกวิกฤติโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรเป็นโอกาสด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (Transforming Crisis of African Swine Fever into Opportunity with Science and Innovation)” ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) จากห้องประชุม SD-601 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.

continue reading »