งา เมล็ดพันธุ์เล็กๆ แต่มีคุณค่าอาหารอย่างมหาศาลก็เป็น หนึ่งในอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากคุณสมบัติที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ช่วยชะลอความแก่ และลดคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ทำให้งาเป็นที่นิยมปลูกมากขึ้นเรื่อยๆ รายการจะพาท่านไปพบกับ รศ.ดร.วาสนา วงษ์ใหญ่ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งศึกษาและเล็งเห็นถึงประโยชน์มากมายในงา และพัฒนาประดิษฐ์เครื่องจักรที่สามารถใช้ปลูกงาให้เรียงเป็นแถวขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และลดต้นทุน รวมถึงการไปเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกงา ใน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

ผู้ที่ได้รับการอบรม และนำงาพันธุ์ มก. 18 ไปทดลองปลูกจริงและได้ผลงอกงาม ซึ่งพิธีกรจะพาชมสาธิตการปลูกตั้งแต่เตรียมเมล็ดพันธุ์ การหยอดเมล็ดพันธุ์ และการเตรียมดินอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังพาไปเยี่ยมชม ศูนย์การแปรรูปงาที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือเรียกสั้นๆ ว่าศูนย์น้ำมันงา โดยมี ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และพัฒนางาฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะพาไปชมการแปรรูปงาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันงา เนยงา

โดยท่านจะได้ชมการแปรรูป ตั้งแต่การคัดแยกเมล็ดงาที่ลีบ แยกสิ่งสกปรก ด้วยเครื่องจักรที่สามารถผลิตขึ้นเองโดย นักวิจัยไทย ซึ่งมีราคาถูกกว่าเครื่องจักรจากต่างประเทศถึง 5 เท่าตัว และขั้นตอนการทำความสะอาดเมล็ดงา รวมขั้นตอนการอบและการผลิตเนยงาอย่างละเอียด ซึ่งมี ผศ.กาญจนา บันสิทธิ์ และผศ.ดร.พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล นักวิจัยศูนย์การเรียนรู้และพัฒนางาฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาร่วมให้ความรู้และแนะนำการทำงานของเครื่องจักรอีกด้วย

 

Tags: , , , , , ,