NSTDA Science Creating ตอน ค้นหาแรงบันดาลใจ จุดประกาย พลังวิทย์ สู่นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ “ยงยุทธ ยุทธวงศ์”

ร่วมรับฟังแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยชิ้นสำคัญ “ยาต้านมาลาเรียตัวแรกของไทย” และค้นหามุมมองใหม่ ๆ ในการก้าวข้ามปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน ในรายการ NSTDA Science Creating ตอน ค้นหาแรงบันดาลใจ จุดประกาย พลังวิทย์ สู่นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ “ยงยุทธ ยุทธวงศ์” สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ COWORKING SPACE, อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

continue reading »