• ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

  การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางไทยจึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย นักวิจัยทำได้อย่างไร ติดตามชมได้ในรายการสารคดี “ทราบแล้วเปลี่ยนโลก” ชุด นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมยางไทย ตอน เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ยางยุคใหม่ ช่วยไทย ช่วยโลก

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ยางยุคใหม่ ช่วยไทย ช่วยโลก

  กระบวนการแปรรูปน้ำยางสดนั้นก่อให้เกิดของเสียและสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังสูญเสียเนื้อยางบางส่วนไปในกระบวนการผลิต ทว่าปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนางานวิจัย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางข้นและยางแผ่นรมควัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ทั้งยังช่วยลดปัญหามลภาวะอันเกิดจากอุตสาหกรรมยาง

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน วิจัยปฏิรูปยางไทย

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน วิจัยปฏิรูปยางไทย

  ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกมานานกว่า 20 ปี แต่อาชีพทำสวนยางไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิด ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องปฏิรูปอุตสาหกรรมยางไทยด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ผักอินทรีย์

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ผักอินทรีย์

  วิถีอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านหนองมัง นอกจาการปลูกข้าวอินทรีย์แล้ว พวกเขายัง “ปลูกผักอินทรีย์” เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริมหลังการทำนา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทำให้ทุกวันนี้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกผักอินทรีย์มาก มากกว่า 7 แสนบาทต่อปี

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ข้าวอินทรีย์

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ข้าวอินทรีย์

  หมู่บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ทำการเกษตรที่เคยเป็นตกเป็นทาสของการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง แต่วันนี้พวกเขาเลือกที่จะปฏิเสธการทำนาเคมี หันมาช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินแห่ง “หมู่บ้านหนองมัง” ให้กลายเป็นแหล่ง “เกษตรอินทรีย์” อันเลื่องชื่อ

  continue reading »