• ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

  ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

  โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยได้มีการเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุการณ์ หรือมีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว และสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจน สามารถรับมือ วางแผนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีเมื่อมีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น

  continue reading »

   
   
 • ระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติเขื่อนวชิราลงกรณ

  ระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติเขื่อนวชิราลงกรณ

  โครงการปรับปรุงระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัต­ิ และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโทรมาตรสำห­รับเขื่อนวชิราลงกรณ โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอ­ร์แห่งชาติ

  continue reading »