• NSTDA Investors’ Day 2017: Investment Pitching Session

  NSTDA Investors’ Day 2017: Investment Pitching Session

  NSTDA Investors’ Day 2017: Investment Pitching Session เป็นช่วงของการนำเสนอผลงาน ที่นักวิจัยจะขึ้นเวทีนำเสนอไอเดียคิดค้นผลงาน ที่พร้อมนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยมีเวลาในการนำเสนอ 7 นาที ในปีนี้มีผลงานเด่นของ สวทช. จำนวน 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 9 ผลงาน

  continue reading »

   
   
 • การบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ”

  การบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ”

  การบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงาน NSTDA Investors’ Day 2017 ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

  continue reading »

   
   
 • พิธีเปิดงาน NSTDA Investors’ Day 2017

  พิธีเปิดงาน NSTDA Investors’ Day 2017

  พิธีเปิดงาน NSTDA Investors’ Day 2017 ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ที่ สวทช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม (INNO-FUSION : Power Up Business with STI)

  continue reading »