ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน หม้อข้าวหม้อแกงลิง

สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวของหม้อข้าวหม้อแกงลิง พืชที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ที่พบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบางชนิดจะพบได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

continue reading »