• เสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Responsible Conduct of Research in Thailand”

  เสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Responsible Conduct of Research in Thailand”

  สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศหัวข้อ Responsible Conduct of Research in Thailand วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

  continue reading »

   
   
 • Advancing your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities for Researchers in Southeast Asia

  Advancing your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities for Researchers in Southeast Asia

  EURAXESS ASEAN and the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) present: “Advancing your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities for Researchers in Southeast Asia”

  continue reading »

   
   
 • เสวนา “รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก”

  เสวนา “รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก”

  การเสวนาเรื่อง รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ในการป้องกัน ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อไป

  continue reading »

   
   
 • พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

  พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

  continue reading »

   
   
 • 9 ผลงานวิจัยที่น่าลงทุน ปี พ.ศ.2555

  9 ผลงานวิจัยที่น่าลงทุน ปี พ.ศ.2555

  การนำเสนอสุดยอดผลงานจากการวิจัยและพัฒนาที่น่าลงทุน ประจำปี พ.ศ.2555 จาก 5 สถาบันวิจัยชั้นน้ำของประเทศไทย จำนวน 9 ผลงาน ได้แก่ Do–Dee ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา , แผ่นรักษาสิว , Eco – Catal ตัวเร่งปฎิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล , F4 – KIT ชุดเครื่องตรวจจับจุลชีพ ฯ, DustDETEC เครื่องวัดวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองฯ, ผลิตภัณฑ์นวดสลายเซลล์ลูไลท์, คลังแอนติบอดี้มนุษย์ เทคโนโลยีการผลิตโลหะกึ่งของแข็งด้วยการปล่อยฟองแก๊ส (GISS) และระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร

  continue reading »