• โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

  โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงอายุ โดยการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุ

  continue reading »

   
   
 • เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่นพี 02 ( P02)

  เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่นพี 02 ( P02)

  เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02 มีคุณสมบัติเด่น คือ พกพาสะดวก สามารถปรับแต่งระยะของการรับฟังเสียงได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน และเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานภายใต้เงื่อนไขการวินิจฉัยของแพทย์ เพื่อให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังดิจิทัลที่มีประส

  continue reading »