• ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

  การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางไทยจึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย นักวิจัยทำได้อย่างไร ติดตามชมได้ในรายการสารคดี “ทราบแล้วเปลี่ยนโลก” ชุด นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมยางไทย ตอน เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ยางยุคใหม่ ช่วยไทย ช่วยโลก

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ยางยุคใหม่ ช่วยไทย ช่วยโลก

  กระบวนการแปรรูปน้ำยางสดนั้นก่อให้เกิดของเสียและสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังสูญเสียเนื้อยางบางส่วนไปในกระบวนการผลิต ทว่าปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนางานวิจัย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางข้นและยางแผ่นรมควัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ทั้งยังช่วยลดปัญหามลภาวะอันเกิดจากอุตสาหกรรมยาง

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน วิจัยปฏิรูปยางไทย

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน วิจัยปฏิรูปยางไทย

  ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกมานานกว่า 20 ปี แต่อาชีพทำสวนยางไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิด ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องปฏิรูปอุตสาหกรรมยางไทยด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  continue reading »