• โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

  โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

  สวทช. มีโครงการที่จะสร้าง โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Lab หรือ “FabLab” ซึ่งรวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรม ให้เยาวชนได้ฝึกทำการทดลอง และลงมือสร้างชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการ เกิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจ

  continue reading »

   
   
 • KidBright – จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

  KidBright – จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

  KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

  continue reading »