• 1 นาที กับ BCG Model ตอน นวัตกรรมเครื่องผลิตข้าวฮางงอก

  1 นาที กับ BCG Model ตอน นวัตกรรมเครื่องผลิตข้าวฮางงอก

  วช. สนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) พัฒนา “เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือก” สำหรับการผลิตข้าวกล้องฮางงอกคุณภาพดี เพื่อช่วยเกษตรกรแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ โดยผลิตเป็นข้าวฮางงอก ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง และขายได้ราคาดีกว่าการจำหน่ายในรูปข้าวสารขาวถึง 17.6 เท่า

  continue reading »

   
   
 • 1 นาที กับ BCG Model ตอน เทคโนโลยี “Plant Phenomics”

  1 นาที กับ BCG Model ตอน เทคโนโลยี “Plant Phenomics”

  สวทช. นำเทคโนโลยีการประเมินสรีระวิทยา และรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช หรือ Plant Phenomics มาใช้ในการศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช ด้วยเทคนิค Image Analysis โดยใช้กล้องและเซนเซอร์ประเภทต่างๆ ในการวัดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติโดยไม่ทำลายต้นพืช

  continue reading »

   
   
 • 1 นาที กับ BCG Model ตอน ชุดของเล่นจากยางพารา enR/Plearn

  1 นาที กับ BCG Model ตอน ชุดของเล่นจากยางพารา enR/Plearn

  เอ็มเทค สวทช. พัฒนานวัตกรรม “ชุดของเล่นจากยางพารา enR/Plearn” โดยนำยางพารามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่น 3 ชนิด ได้แก่ Para Dough ดินปั้นจากยางพารา ไม่มีกลิ่น สีและแป้งไม่ติดมือ Para Note ยางพาราสำหรับขีดเขียนคล้ายชอล์ก ไม่เลอะมือ ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย ไม่เปราะหักง่าย และ Para Sand ทรายเทียมจากยางพารา มีลักษณะเป็นผงนุ่ม สามารถอัดขึ้นรูปด้วยพิมพ์เป็นรูปทรงต่างๆ และกระจายตัวกลับมาเป็นผงเช่นเดิมได้

  continue reading »

   
   
 • 1 นาที กับ BCG Model ตอน ข้าวหอมสยาม

  1 นาที กับ BCG Model ตอน ข้าวหอมสยาม

  ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนา “ข้าวหอมสยาม” ข้าวเจ้านาปีสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือต้นเตี้ย ปรับตัวได้ดีในสภาพน้ำแล้ง มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้ และโรคไหม้คอรวงได้ดี ช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกัน และกำจัดโรค ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากการหักล้ม เก็บเกี่ยวง่าย ลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยว

  continue reading »

   
   
 • 1 นาที กับ BCG Model ตอน ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ “HandySense”

  1 นาที กับ BCG Model ตอน ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ “HandySense”

  เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ “HandySense” อุปกรณ์ IoT และเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชแบบแม่นยำและอัตโนมัติ ใช้งานง่ายและลงทุนต่ำ สามารถควบคุมทั้งการให้น้ำและปุ๋ย อุณหภูมิ ความชื้น และแสง รวมถึงการป้องกันแมลง สามารถใช้ควบคุมการปลูกพืชนอกฤดูกาลได้ ปัจจุบันเปิดเป็น Open Innovation สาธารณะประโยชน์

  continue reading »