• ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน สิ่งทอนาโน

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน สิ่งทอนาโน

  “นาโนเทคโนโลยี” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากต่อการสร้าง “นวัตกรรมสิ่งทอไทย” เพื่อพลิกโฉมผ้าทอพื้นเมือง ให้มีคุณสมบัติใหม่ๆ เช่น การพลิกฟื้น ร่ม บ่อสร้าง ที่เคยกันน้ำไม่ได้สู่หัตถกรรมล้ำยุคที่ใช้ได้ทั้งกันแดด กันฝน

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วย…นาโนเทคโนโลยี

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วย…นาโนเทคโนโลยี

  ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันที่สูงมาก การดึงจุดเด่นความงามของผ้าทอไทยที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างความต่างด้วยการนำ “นาโนเทคโนโลยี” มาเพิ่มสมบัติใหม่ๆ ให้ผ้าพื้นเมืองเป็นสิ่งสำคัญมาก สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ได้พัฒนาสูตรน้ำยานาโนเพื่อลบจุดด้อย เสริมจุดเด่นให้กับผ้าทอ

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน สิ่งทอรักษ์โลก

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน สิ่งทอรักษ์โลก

  สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีจำนวนมากในการผลิต ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อคนทำงานและผู้บริโภคแล้ว ยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าไหมไทย

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าไหมไทย

  สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปดูว่า กว่าที่ “ไหมไทย” จะยืนหยัดอย่างสง่างามในเวทีโลกได้นั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทอย่างไร ในการช่วยพัฒนาคุณภาพ สร้างมาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เทคโนโลยีผลิตไข่ไหม

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เทคโนโลยีผลิตไข่ไหม

  สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต “รังไหมคุณภาพดี” สำหรับการแจกจ่าย และการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ที่เกิดจากความร่วมมือของ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ร่วมกับกรมหม่อนไหม

  continue reading »