• พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช. ผนึก มทร.อีสาน พลิกทุ่งกุลาให้ “ยิ้มได้” ด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช. ผนึก มทร.อีสาน พลิกทุ่งกุลาให้ “ยิ้มได้” ด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่

  สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ สู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ผ่านสถานีเรียนรู้ ประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรประณีต การบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง การผลิตพืชหลังนา การผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน และโคกหนองนาทุ่งกุลาโมเดล

  continue reading »

   
   
 • 1 นาที กับ BCG Model ตอน นวัตกรรมเครื่องผลิตข้าวฮางงอก

  1 นาที กับ BCG Model ตอน นวัตกรรมเครื่องผลิตข้าวฮางงอก

  วช. สนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) พัฒนา “เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือก” สำหรับการผลิตข้าวกล้องฮางงอกคุณภาพดี เพื่อช่วยเกษตรกรแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ โดยผลิตเป็นข้าวฮางงอก ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง และขายได้ราคาดีกว่าการจำหน่ายในรูปข้าวสารขาวถึง 17.6 เท่า

  continue reading »

   
   
 • 1 นาที กับ BCG Model ตอน เทคโนโลยี “Plant Phenomics”

  1 นาที กับ BCG Model ตอน เทคโนโลยี “Plant Phenomics”

  สวทช. นำเทคโนโลยีการประเมินสรีระวิทยา และรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช หรือ Plant Phenomics มาใช้ในการศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช ด้วยเทคนิค Image Analysis โดยใช้กล้องและเซนเซอร์ประเภทต่างๆ ในการวัดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติโดยไม่ทำลายต้นพืช

  continue reading »

   
   
 • พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ 71

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ 71

  สวทช. รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีต และสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลก

  continue reading »

   
   
 • 1 นาที กับ BCG Model ตอน ชุดของเล่นจากยางพารา enR/Plearn

  1 นาที กับ BCG Model ตอน ชุดของเล่นจากยางพารา enR/Plearn

  เอ็มเทค สวทช. พัฒนานวัตกรรม “ชุดของเล่นจากยางพารา enR/Plearn” โดยนำยางพารามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่น 3 ชนิด ได้แก่ Para Dough ดินปั้นจากยางพารา ไม่มีกลิ่น สีและแป้งไม่ติดมือ Para Note ยางพาราสำหรับขีดเขียนคล้ายชอล์ก ไม่เลอะมือ ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย ไม่เปราะหักง่าย และ Para Sand ทรายเทียมจากยางพารา มีลักษณะเป็นผงนุ่ม สามารถอัดขึ้นรูปด้วยพิมพ์เป็นรูปทรงต่างๆ และกระจายตัวกลับมาเป็นผงเช่นเดิมได้

  continue reading »