• 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ในงาน “APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz” (Thailand Tech Show 2022)

  10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ในงาน “APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz” (Thailand Tech Show 2022)

  ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) ซึ่ง สวทช. จัดขึ้นภายใต้งาน งานประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) เป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 5 – 10 ปีข้างหน้า

  continue reading »

   
   
 • การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบราง

  การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบราง

  ประเทศไทยกำลังมีการลงทุนครั้งใหญ่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งในส่วนของระบบขนส่งทางราง รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยจะยกระดับระบบการคมนาคมทางรางทั่วประเทศภายใน 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการสร้างความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี และการดูแลบำรุงรักษา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  continue reading »

   
   
 • 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)

  10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)

  การบรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) ในงาน Thailand Tech Show 2020 (ออนไลน์) วันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  continue reading »

   
   
 • การแถลงข่าวงาน “Thailand Tech Show 2020”

  การแถลงข่าวงาน “Thailand Tech Show 2020”

  การแถลงข่าวงาน “Thailand Tech Show 2020” วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 – 14.00 น. ณ โถงอาคารสวทช. อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่ 6

  continue reading »

   
   
 • ภาพรวมการจัดงาน Thailand Tech Show 2019

  ภาพรวมการจัดงาน Thailand Tech Show 2019

  วิดีทัศน์สรุปภาพรวมการจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 Innovation X Sustainability)” วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

  continue reading »