• 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)

  10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)

  การบรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) ในงาน Thailand Tech Show 2020 (ออนไลน์) วันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  continue reading »

   
   
 • การแถลงข่าวงาน “Thailand Tech Show 2020”

  การแถลงข่าวงาน “Thailand Tech Show 2020”

  การแถลงข่าวงาน “Thailand Tech Show 2020” วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 – 14.00 น. ณ โถงอาคารสวทช. อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่ 6

  continue reading »

   
   
 • ภาพรวมการจัดงาน Thailand Tech Show 2019

  ภาพรวมการจัดงาน Thailand Tech Show 2019

  วิดีทัศน์สรุปภาพรวมการจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 Innovation X Sustainability)” วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

  continue reading »

   
   
 • Technology Pitching: อุปกรณ์หักหลอดยา

  Technology Pitching: อุปกรณ์หักหลอดยา

  การนำเสนอผลงานหัวข้อ “อุปกรณ์หักหลอดยา” โดย คุณนิตยา ทรัพย์วงศ์เจริญ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บนเวทีกิจกรรม Technology Pitching งาน Thailand Tech Show 2019 วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

  continue reading »

   
   
 • Technology Pitching: สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช้าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูงและชาต้านภูมิแพ้

  Technology Pitching: สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช้าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูงและชาต้านภูมิแพ้

  การนำเสนอผลงานหัวข้อ “สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช้าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูงและชาต้านภูมิแพ้” โดย ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา จากฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บนเวทีกิจกรรม Technology Pitching งาน Thailand Tech Show 2019 วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

  continue reading »