• DentiiScan งานวิจัยตอบโจทย์ประเด็นมุ่งเน้น “การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต”

  DentiiScan งานวิจัยตอบโจทย์ประเด็นมุ่งเน้น “การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต”

  สวทช. ได้พัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม หรือ DentiiScan เครื่องแรกของประเทศไทยขึ้น สำหรับใช้ในงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า ช่วยเพิ่มคุณภาพการรักษา และบริการทางทันตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมรากเทียม

  continue reading »

   
   
 • My Act – แอปพลิเคชั่นตรวจวัดกิจกรรมส่วนบุคคลอัตโนมัติ

  My Act – แอปพลิเคชั่นตรวจวัดกิจกรรมส่วนบุคคลอัตโนมัติ

  My Act เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ทำหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบกิจกรรมประจำวัน ตามระดับความหนักเบา มีการจัดแยกประเภทกิจกรรม ได้แก่ นอน นั่ง เดิน และวิ่ง หรือการออกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในการแปลงประเภทกิจกรรมเป็นพลังงานแคลอรี

  continue reading »

   
   
 • DentiiScan ซีทีสแกนเพื่อทันตกรรม

  DentiiScan ซีทีสแกนเพื่อทันตกรรม

  นักวิจัยไทยพัฒนาและผลิต “เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ” เครื่องแรกในประเทศไทยได้สำเร็จ โดยนับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยให้เห็นความสูงและความหนาของกระดูกขากรรไกร รวมทั้งคลองเส้นประสาทอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ทันตแพทย์วางแผนก่อนการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำแผลมีขนาดเล็ก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  continue reading »