ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ว่านจักจั่น

สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปหาคำตอบเกี่ยวกับ “ว่านจักจั่น” ว่านที่มีลักษณะเหมือนตัวจักจั่น ว่าแท้จริงแล้วว่านจักจั่นนี้คืออะไร เป็นพืช หรือเป็นสัตว์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาลโชคลาภมาให้เรา หรือเป็นยาสมุนไพร ที่สามารถรักษาโรคนานาชนิดได้จริงหรือไม่

continue reading »