• ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ผักอินทรีย์

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ผักอินทรีย์

  วิถีอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านหนองมัง นอกจาการปลูกข้าวอินทรีย์แล้ว พวกเขายัง “ปลูกผักอินทรีย์” เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริมหลังการทำนา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทำให้ทุกวันนี้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกผักอินทรีย์มาก มากกว่า 7 แสนบาทต่อปี

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ข้าวอินทรีย์

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ข้าวอินทรีย์

  หมู่บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ทำการเกษตรที่เคยเป็นตกเป็นทาสของการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง แต่วันนี้พวกเขาเลือกที่จะปฏิเสธการทำนาเคมี หันมาช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินแห่ง “หมู่บ้านหนองมัง” ให้กลายเป็นแหล่ง “เกษตรอินทรีย์” อันเลื่องชื่อ

  continue reading »