โอโซน คืออะไร เกี่ยวข้อง เหมือน หรือแตกต่างจากออกซิเจนอย่างไร มีประโยชน์กับเราจริงหรือไม่ อย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากรายการ ศัพท์วิทย์กึ่งสำเร็จรูป ตอน โอโซน (Ozone)

 

Tags: , , , ,