เบื้องหลังความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ระดับโลก ดร.นิศรา ที่แลกมาด้วยความเหนื่อยยาก ความมุ่งมั่นในการต่อสู้ฝ่าฟัน และการปลูกฝังอย่างเหมาะสมในวัยเด็กตอนที่ 1/3

ตอนที่ 2/3

ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , ,