สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง คืออะไร มาจากไหน และมีประโยชน์กับเราอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากรายการ ศัพท์วิทย์กึ่งสำเร็จรูป ตอน สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง (Biopesticides)

 

Tags: , , , , ,