การซ้อมดนตรีก่อนการแสดงหน้าที่ประทับสมเด็จพระเทพฯ ในพิธีเปิดงานมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย โดย ด.ช.ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี นักไวโอลินอายุ 10 ขวบ ที่มีความสามารถสูงทั้งด้านวิทยาศาสตร์และดนตรี และ น.ส.เกศทิพย์ อิศรางกูล ณ อยุธยา นักศึกษาในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน (Junior Science Talent Project)

 

Tags: , , , , , , , ,