รายการสารคดีที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการ Thailand Zero-Gravity Experiment ติดตามเยาวชนไทย ที่ได้มีโอกาสสัมผัสสภาวะไร้น้ำหนัก และประสบการณ์แปลกใหม่ ที่เป็นการจำลองสภาวะไร้น้ำหนัก ด้วยเที่ยวบินพาราโบลิก ซึ่งเป็นการบินสำหรับใช้ฝึกนักบินอวกาศ ให้ชินกับสภาวะไรน้ำหนักก่อนขึ้นบิน ขึ้นสู่อวกาศจริง

 

Tags: , , , , , , , , , , ,