กล้องฮับเบิลได้ส่งภาพถ่ายที่น่าสนใจ แสดงให้เห็นกาแล็กซีรูปทรงกังหันแบบมีแกน คือ NGC 1672 เป็นภาพที่มีความชัดเจนสูง จึงเห็นรายละเอียดของกาแล็กซีแบบมีแกนขนาดใหญ่ มีสมาชิกที่ประกอบด้วย ดาวฤกษ์ กลุ่มเมฆ และแถบมืดของฝุ่นระหว่างดวงดาว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,