รายการ Science Guide ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยวที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ พร้อมกับพบเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใกล้ๆ ตัวของชาวเกาหลีกันครับ

 

Tags: , , , , , , , ,