ในตอนนี้เราจะมาดูการค้นพบที่พิเศษสุดของกล้องฮับเบิลบนดาวเคราะห์ดวงเดิม ที่แสดงว่าบรรยากาศของมันมีมีเทนจำนวนมากเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยมีเทนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ และนี่เป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบโมเลกุลของสารอินทรีย์บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเรา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,