Wongnai เป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารจากผู้ที่ไปใช้บริการมาจริง มีจำนวนสมาชิกเป็น แสนๆ คน และ มีจำนวนรีวิวเป็นหมื่นๆ รีวิว ซึงนอกจากเป็นเว็บไซต์แล้ว วงในยังมีแอพพลิเคชั่น ที่รองรับในหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น IOS, Android โดย Wongnai ได้รับความนิยมอย่างสูงมาก Wongnai สามารถช่วยค้นหาร้านอาหารรอบตัวผู้ใช้จากฐานข้อมูลร้านอาหารทั่วประเทศ ทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงข้อมูลการให้บริการ จากการรีวิว ของสมาชิก Wongnai

 

Tags: , , , , , , , , , ,