ตอนที่ 4 ในชุดพิเศษของฮับเบิลคาสท์ เพื่อฉลองปีดาราศาสตร์สากล 2009 ตอนที่แล้ว เราได้รู้ว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 ช่วยปฏิวัติความรู้ทางดาราศาสตร์ได้อย่างไร ตอนนี้ มาดูว่านักดาราศาสตร์เก็บข้อมูลที่ได้จากกล้องอย่างไร แต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา จากการวาดภาพด้วยมือ จนมาถึงการใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,