รายการเสวนาภาษาวิทย์ สำหรับตอนนี้ จะพาคุณผู้ชมไปร่วมไขคำตอบกันครับว่า ทำไมผู้หญิงตั้งครรภ์จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนได้มาก แล้วนักวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นพบแนวทางป้องกันและวิธีการรักษาใหม่ๆ อย่างไรบ้าง โดย ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


เสวนาภาษาวิทย์ ตอน ฮอร์โมนโพรแลกติน กับการดูดซึมแคลเซียม (1/4)


เสวนาภาษาวิทย์ ตอน ฮอร์โมนโพรแลกติน กับการดูดซึมแคลเซียม (2/4)


เสวนาภาษาวิทย์ ตอน ฮอร์โมนโพรแลกติน กับการดูดซึมแคลเซียม (3/4)


เสวนาภาษาวิทย์ ตอน ฮอร์โมนโพรแลกติน กับการดูดซึมแคลเซียม (4/4)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,