สัมภาษณ์ ศ.ดร. เดวิด รูฟโฟโล นักฟิสิกส์อวกาศ จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านพายุสุริยะ รังสีคอสมิก จากสหรัฐฯ ที่รักและย้ายมาอยู่ประเทศไทย


ตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , , ,