เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่นพี 02 ( P02) เป็นผลงานที่เกิดจากการร่วมกันวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กับบริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยเนคเทคเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ ส่วน บ.ไอเมดฯ รับผิดชอบในการทำวิจัยการตลาด การออกแบบรูปลักษณ์ และการขึ้นรูปอุปกรณ์ห่อหุ้มพลาสติก รวมทั้งการศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตามมาตรฐานทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเครื่องช่วยฟังดิจิทัล พี 02 เป็นเครื่องช่วยฟังดิจิทัลแบบพกพา สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านทางบลูทูธ ใช้แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ ช่วยลดความสิ้นเปลืองในการเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย ๆ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาทางการได้ยิน เช่น ผู้สูงอายุและผู้พิการทางการได้ยิน

เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02 มีคุณสมบัติเด่น คือ พกพาสะดวก สามารถปรับแต่งระยะของการรับฟังเสียงได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน และเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานภายใต้เงื่อนไขการวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งบริษัทไอเมดฯ จะเป็นผู้ผลิตในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง และราคาถูก

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,