รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตงแบบรวดเร็ว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,