รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ฟิล์มนาโนเคลือบอิฐกันตะไคร่น้ำ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,