รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แผนที่ 3 มิติเสมือนจริง สื่อการนำเสนอข้อมูลยุคใหม่

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,