รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เครื่องแยกเส้นใยกล้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,