เนบิวลาดาวเคราะห์ เป็นสิ่งที่บอกว่า นี่คือวาระสุดท้ายของดาวฤกษ์ที่มีขนาดพอ ๆ กับดวงอาทิตย์ของเราช่วงใกล้สิ้นอายุไข ก่อนที่มันจะใช้เชื้อเพลิงที่เหลืออยู่จนหมด ชั้นนอกของดาวฤกษ์จะขยายตัวออกไป ซึ่งเกิดจากพลังงานของดาวฤกษ์เอง จึงทำให้มันสว่างมากขึ้น และมีลักษณะสลับซับซ้อนที่สวยงาม นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สุด

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,