รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , ,