รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน คอนกรีตมวลเบาประเภทเซลลูล่า

 

Tags: , , , , , , , , , ,