รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Empure Noodle-star 100 ทางเลือกใหม่ใช้แทนแป้งถั่วเขียว

 

Tags: , , , , , , , , , , ,