รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ถังแก๊สอิ่มอุ่น เบา ฉลาด สะอาด อดทน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,