รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ Read and Write ช่วยอ่าน-เขียนไทยให้ถูกต้อง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,