รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน อะลูมิน่าเซรามิกส์คุณภาพสูงเพื่องานวิศวกรรม

 

Tags: , , , , , , , , , , ,