รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ราบิวเวอเรีย ปราบเพลี้ยศัตรูพืช

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,