รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สืบสานงานฉลุไม้ด้วย STEM+C

 

Tags: , , , , , , , , , , ,