รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง ด้วยแอปพลิเคชัน Wolf Inc

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,