รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน หิ้งสู่ห้าง Thailand Tech Show

 

Tags: , , , , , , , , ,