รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน S&T Job Fair เพื่อคนจบสายวิทย์

 

Tags: , , , , , , , , ,